Huur een Schuur

Industrieterrein 'De Noordschil'
Hermesweg 16a 3741 GP BAARN 

Telefoon: 06-29271107

slide2

  • Home
  • Privacy verklaring

Privacy verklaring

1. Huur een Schuur respecteert de privacy van bezoekers op het domein www.huureenschuur.info en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via bijvoorbeeld contactformulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1.1 Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

2 Doeleinden van de gegevensverwerking 
2.1 Huur een Schuur Self Storage heeft passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Huur een Schuur Self Storage toegang hebben tot uw gegevens zijn, onder meer op basis van de hen geldende gedrags- en beroepsregels, gehouden tot geheimhouding.

2.2 Huur een Schuur Self Storage verkoopt, verspreidt of deelt onder geen beding persoonsgegevens aan derden buiten de Huur een Schuur Self Storage, tenzij zij hiertoe verplicht wordt op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechtelijk bevel.

3.Recht op inzage, correctie en verwijdering. 
3.1 Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen door dit te melden bij navolgend adres:
Huur een Schuur Selfstorage
Meeuwenweide 6
3742XT BAARN

4. Gebruik van cookies 
4.1 Om de bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Huur een Schuur Self Storage gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op onze website en om onder andere meer gebruiksgemak voor onze bezoekers te bewerkstelligen. Cookies van Huur een Schuur Self Storage zijn veilig en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

5. Aanpassen privacy Statement 
5.1 Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen zonder waarschuwing vooraf. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.